top of page

Links

Fefana - De Europese koepel van additievenfederaties
www.fefana.org

FAMI-QS - Europees kwaliteitssysteem voor toevoegingen en voormengsels
www.fami-qs.org

BFA (vroeger BEMEFA) - De beroepsvereniging van de Belgische mengvoederfabrikanten
www.bfa.be

GMP België - Kwaliteitscontrolesysteem in alle schakels van de voedermiddelenkolom
GMP België wordt beheerd door OVOCOM vzw
www.ovocom.be

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
www.health.fgov.be

FAVV Federaal Voedselagentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
www.favv.be

Rapid Alert System for Feed and Food
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

bottom of page