top of page

Wat is FRANA?

FRANA is de federatie van fabrikanten en vertegenwoordigers van toevoegingen voor dierlijke voeding. FRANA werkt nauw samen met de Belgische overheid en via de Europese koepel FEFANA, met de Europese overheid om de veiligheid van het gebruik van toevoegingen voor mens, dier en milieu te waarborgen. Zij hanteert zelf een deontologische code en stelt zich tot doel de open communicatie over deze complexe materie te bevorderen.

FRANA is een vzw met een Algemene Vergadering, waarvan alle leden deel uitmaken, en een Raad van Bestuur (bestuursorgaan).

RAAD VAN BESTUUR

Chris Buyens (voorzitter)
Angelo Lauwaerts (ondervoorzitter)
An Buyens (penningmeester)
Stefan Wittocx (secretaris)
Lode Nollet (PR & communicatie)

bottom of page