Wat is FRANA?

FRANA is de federatie van fabrikanten en vertegenwoordigers van toevoegingen voor dierlijke voeding. FRANA werkt nauw samen met de Belgische overheid en via de Europese koepel FEFANA, met de Europese overheid om de veiligheid van het gebruik van toevoegingen voor mens, dier en milieu te waarborgen. Zij hanteert zelf een deontologische code en stelt zich tot doel de open communicatie over deze complexe materie te bevorderen.

FRANA is een vzw. Naast een Algemene Vergadering, waarvan alle leden deel uitmaken, en de Raad van Bestuur, is er ook een Dagelijks Bestuur en zijn er diverse werkgroepen.

DAGELIJKS BESTUUR

Johan Geryl (voorzitter)

Ludo Segers
Chris Buyens
Verslaggever: Stefan Wittocx 
(secretaris)

RAAD VAN BESTUUR

Chris Buyens (ondervoorzitter)
Hilde Buffel
Johan Geryl (voorzitter)
Ludo Segers
(penningmeester)
Lode Nollet
Stefan Wittocx
(secretaris)

DEONTOLOGISCHE COMMISSIE

Johan Geryl (voorzitter)

Ludo Segers
Lode Nollet
(voorzitter werkgroep PR)
Verslaggever: Stefan Wittocx (secretaris)

Frana vzw 

Kloosterstraat 4, 1020 Laken 

Ond.nr. 0443.425.701  – RPR Brussel

info@frana.be

© 2020 by Dienstenwaaier.

FRANA