top of page

Welk nut hebben toevoegingsmiddelen?

Toevoegingsmiddelen zijn noodzakelijk voor het samenstellen van een evenwichtig diervoeder.
Zij bevorderen de gezondheid van het dier en betekenen een bedrijfseconomisch voordeel voor de veehouder.
Meteen zorgen zij voor betaalbaar kwaliteitsvoedsel voor de consument.
Bovendien leveren zij een belangrijke bijdrage tot het terugdringen van de milieubelasting, veroorzaakt door mestoverschotten.

Iso trans.png

Soorten toevoegingsmiddelen

Hieronder vindt u de verschillende categorieën van diervoederadditieven in vogelvlucht:

Technologische toevoegingsmiddelen: stoffen die om technologische redenen aan een diervoeder worden toegevoegd.

​Er zijn veel verschillende soorten technologische toevoegingsmiddelen: Conserveermiddelen, antioxidanten, emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen, geleermiddelen, bindmiddelen, stoffen ter bestrijding van radionucleïde contaminatie, antiklontermiddelen, zuurteregelaars, inkuiltoevoegingsmiddelen, denatureermiddelen, stoffen ter vermindering van de verontreiniging van diervoeders met mycotoxinen, hygiënebevorderingsmiddelen, andere technologische toevoegingsmiddelen (stoffen of eventueel micro- organismen die voor een technologisch doel aan diervoeder worden toegevoegd en die de eigenschappen van het diervoeder gunstig beïnvloeden).

 
Sensoriële toevoegingsmiddelen: stoffen waardoor de organoleptische eigenschappen van een diervoeder of de visuele kenmerken van de van dieren afkomstige levensmiddelen worden verbeterd of veranderd. Dit zijn kleurstoffen en aromatische stoffen.

 

​Nutritionele toevoegingsmiddelen:

a) vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een gelijkaardige werking (essentieel voor de groei, het herstel en het goed functioneren van het lichaam)
b) verbindingen van sporenelementen (bevorderen de goede werking van alle lichaamfuncties)
c) aminozuren, de zouten en de analogen daarvan (de belangrijkste bouwstenen van eiwitten; ze laten toe te werken met laag-eiwitvoeders)
d) ureum en zijn derivaten

 

Zoötechnische toevoegingsmiddelen: toevoegingsmiddelen die worden gebruikt om de prestatie van dieren die zich in goede gezondheid bevinden te verbeteren of om het milieu gunstig te beïnvloeden.

Er zijn verschillende groepen:

a) verteringsbevorderaars: stoffen die bij toediening aan dieren de verteerbaarheid van de voeding vergroten doordat zij op bepaalde voedermiddelen werken;
b) darmflorastabilisatoren: micro-organismen of andere, chemisch gedefinieerde stoffen, die bij toediening aan dieren een gunstig effect op de darmflora hebben;
c) stoffen met een gunstig effect op het milieu;
d) andere zoötechnische toevoegingsmiddelen;
e) stabilisatoren van de fysiologische toestand: stoffen of eventueel micro- organismen die bij toediening aan dieren in goede gezondheid een gunstig effect hebben op hun fysiologische toestand, met inbegrip van hun weerbaarheid tegen stressfactoren.

 

 

 


 

bottom of page